La formació del nostre equip és un dels pilars bàsics de la nostra empresa. Els coneixements dels processos artesanals de la construcció units amb el coneixement de les últimes tecnologies de la construcció fan que els nostres treballadors puguin donar resposta a qualsevol necessitat que pugui sorgir durant l’obra.