Les modernes instal·lacions de Construccions Gardeñes daten de l'any 2003 i s'articulen al voltant de l'Àrea Tècnica, autèntic nucli generador de l'activitat de l'empresa. Els departaments administratiu i de gestió formen l'Àrea Administrativa que es complementa amb l'Àrea de Serveis que té una sala per a formació, una sala d'audiovisuals i oficines d'atenció al públic. En conjunt, aquestes àrees ocupen una superfície total de més de 270 m2. Per altra banda, les instal·lacions de l'Àrea de Logística ocupen una superfície de 7.500 m2, on s'ubica la maquinària, l'equipament tècnic i els materials